Særligt for

Information til censorer ved professionsbacheloruddannelser ved UCL.

Information til praktikinstitutioner for læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen ved UCL.

Information til kliniske undervisningssteder for bioanalytikeruddannelsen, ergoterapeut-uddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsenved UCL.