Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Vi udvikler for tiden på vores nye hjemmeside og du vil i en periode kunne tilgå indhold både her og på vores nye hjemmeside.

Gå til det nye ucl.dk
×

Om UCL

Beretninger

Årets kvalitetsmålinger hos University College Lillebælt samles i beretninger, der er institutionens fælles udgangspunkt for udvikling af kvalitet i uddannelserne.

Beretninger på 3 niveauer

Beretningerne bliver foretaget på 3 niveauer. Få et samlet overblik over årets kvalitetsundersøgelser.

Institutionsberetning

Institutionsberetningen er University College Lillebælts årlige kvalitetsrapport. Rapporten giver et samlet overblik over resultater fra årets evalueringer og undersøgelser.

Desuden indeholder rapporten professionshøjskolens fælles tiltag til udvikling af den uddannelsesfaglige kvalitet.

Institutionsberetningen 2016

Institutionsberetning for 2016 blev godkendt endeligt af UCL’s bestyrelse oktober 2017.

Områdeberetninger

De årlige områdeberetninger er opsamling på uddannelsernes opnåede resultater og analyser med henblik på at give respons til uddannelserne og formidle områdets resultater til rektoratet.

Området for Pædagogik og Samfund 2016
Området for Sundhed 2016
Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler 2016

Uddannelsesberetninger

De årlige beretninger fra uddannelserne indeholder en status på opnåede resultatet og analyse af udfordringer og eventuelle behov for handlinger.

Pædagogik og Samfund

Læreruddannelsen på Fyn 2016
Læreruddannelsen i Jelling 2016
Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg 2016
Pædagoguddannelsen i Jelling 2016
Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle 2016

Administrationsbacheloruddannelsen har evalueret hele uddannelsen og har derfor ikke lavet uddannelsesberetning. Uddannelsesevalueringen kan ses her:

Evaluerede uddannelser

Sundhed

Bioanalytikeruddannelsen 2016
Ergoterapeutuddannelsen 2016
Fysioterapeutuddannelsen 2016
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 2016
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2016
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 2016

Radiografuddannelsen har evalueret hele uddannelsen og har derfor ikke lavet uddannelsesberetning. Uddannelsesevalueringen kan ses her:

Evaluerede uddannelser

Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration 2017
Akademiuddannelsen i Socialpædagogik 2017
Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning 2017
Diplomuddannelsen  i Beskæftigelse 2017
Diplomuddannelsen i Ledelse 2016
Diplomuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration 2017
Diplomuddannelsen i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning 2017
Erhvervspædagogisk Diplomuddannelse 2017
Den pædagogisk Diplomuddannelse 2017
Den sociale Diplomuddannelse 2017
Den sundhedsfaglige Diplomuddannelse 2017
Undervisningsfag 2017

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.