Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Vi udvikler for tiden på vores nye hjemmeside og du vil i en periode kunne tilgå indhold både her og på vores nye hjemmeside.

Gå til det nye ucl.dk
×

Om UCL

Evalueringer

Her kan du se de seneste modulevalueringer, dimittendevalueringer og aftagerevalueringer af UCL’s uddannelser.

Modulevalueringer

De studerende på UCL’s uddannelser laver efter afslutningen af et modul en evaluering af modulet. Du kan her se en rapport, der samler alle modulevalueringer på UCL i det seneste år.

Evaluering af undervisningen i UCL 2017 – professionsbacheloruddannelser
Evaluering af undervisningen i UCL 2016 – efter- og videreuddannelser

Aftager- og dimittendevalueringer

Du kan desuden se evalueringer af, hvad uddannelsernes dimittender mener om deres uddannelses relevans i hverdagen, og hvordan lederne i uddannelsernes professioner vurderer dimittendernes kompetencer. Resultaterne er samlet i en rapport for hver uddannelse:

Administrationsbacheloruddannelsen
Bioanalytikeruddannelsen
Ergoterapeutuddannelsen
Fysioterapeutuddannelsen
Læreruddannelsen på Fyn
Læreruddannelsen i Jelling
Pædagoguddannelsen på Fyn
Pædagoguddannelsen i Jelling
Radiografuddannelsen
Socialrådgiveruddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg
Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Gennemsigtighed og åbenhed

UCL er i henhold til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne forpligtet til at offentliggøre karaktergennemsnit, studietid, fuldførelsesprocent, beskæftigelsesprocent for nyuddannede samt de seneste evalueringer og undersøgelser.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (retsinformation.dk)

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.