Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Vi udvikler for tiden på vores nye hjemmeside og du vil i en periode kunne tilgå indhold både her og på vores nye hjemmeside.

Gå til det nye ucl.dk
×

Om UCL

Nøgletal

Her kan du se de karakterer, de studerende på University College Lillebælt gennemsnitligt får, samt hvor høj gennemførelsesprocenten og beskæftigelsesprocenten er.

Sådan klarer UCL’s studerende sig

Her kan du se, hvilke karakterer de studerende på UCL’s professionsbacheloruddannelser gennemsnitligt har fået i det seneste år.

Karaktererne i karakteropgørelserne er sammenlignelige med andre uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Professionsbacheloruddannelser
Karakteropgørelse for foråret 2018
Karakteropgørelse for efteråret 2017

Efter- og videreuddannelser
Karakteropgørelse for foråret 2018
Karakteropgørelse for efteråret 2017

Så mange gennemførte uddannelsen, og så stor var ledigheden

Her kan du se, hvor mange procent af UCL’s studerende der gennemfører den uddannelse, de er begyndt på.

Du kan desuden få et indtryk af, hvor nemt det er at få arbejde inden for de enkelte uddannelser, når du er færdig med studiet.

Gennemførelse og ledighed 2017

Gennemsigtighed og åbenhed

UCL er i henhold til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne forpligtet til at offentliggøre karaktergennemsnit, studietid, fuldførelsesprocent, beskæftigelsesprocent for nyuddannede samt de seneste evalueringer og undersøgelser.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (retsinformation.dk)

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.