Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Vi udvikler for tiden på vores nye hjemmeside og du vil i en periode kunne tilgå indhold både her og på vores nye hjemmeside.

Gå til det nye ucl.dk
×

Om UCL

Trivselsundersøgelser

Trivsel på uddannelserne spiller en stor rolle for de studerendes læring. Derfor undersøger UCL jævnligt, hvordan de studerende trives på studiet.

Trivsel er vigtig for de studerendes læring

Når man trives med sine omgivelser, lærer man bedre. Derfor tager University College Lillebælts ni professionsbacheloruddannelser hvert år temperaturen på studiemiljøet.

Trivsel på UCL’s uddannelser 2017

Undervisningsmiljøet evalueres jævnligt

Hvert 3. år undersøger UCL’s uddannelser deres læringsmiljø. Det kaldes en undervisningsmiljøvurdering. Uddannelsens fysiske, psykiske og æstetiske sider indgår i vurderingen.

Undervisningsmiljøvurdering 2018

Undervisningsmiljøvurdering 2015

Gennemsigtighed og åbenhed

UCL er i henhold til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne forpligtet til at offentliggøre karaktergennemsnit, studietid, fuldførelsesprocent, beskæftigelsesprocent for nyuddannede samt de seneste evalueringer og undersøgelser.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (retsinformation.dk)

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.