Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Vi udvikler for tiden på vores nye hjemmeside og du vil i en periode kunne tilgå indhold både her og på vores nye hjemmeside.

Gå til det nye ucl.dk
×

Om UCL

Kvalitetssystemets hoveddokumenter

Kvalitetssystemet er beskrevet i et hoveddokument, der beskriver formål, processer og organisering, og i et dokument, der indeholder vejledning til uddannelsernes kvalitetsarbejde.

UCL’s målsætning

UCL’s overordnede målsætning er at levere stærke uddannelser og fungere som aktiv medskaber af fremtidens velfærdssamfund.

Kvalitetssystemet understøtter, at UCL realiserer sin målsætning ved at:

 • Understøtte systematik og vidensdeling i uddannelsernes løbende arbejde med sikring og udvikling af uddannelseskvaliteten.
 • Generere data, der belyser styrker og udfordringer, udgør solid dokumentation af resultater og giver mulighed for læring gennem relevante sammenligninger.
 • Sikre, at kvalitetsudfordringer identificeres og håndteres rettidigt på et vidensbaseret og velargumenteret grundlag.
 • Sikre systematisk og kvalificeret dialog med UCL’s aftagere, interessenter og det omgivende samfund.

Hoveddokumenter

Kvalitetssystemet er beskrevet i to dokumenter.

Beskrivelse af kvalitetssystemet

Et dokument om kvalitetssystemet, der er udformet, så studerende, medarbejdere og ledere i UCL har mulighed for at tilegne sig den overordnede viden om kvalitetssystemet. Dokumentet indeholder

 • Kvalitetspolitik og strategier
 • Kvalitetsområder og årsrytmer i kvalitetssystemet
 • Evaluering af hele uddannelser
 • Organisering og ansvar
 • Stabsunderstøttelse af kvalitetsarbejdet
 • Intern sikring af kvalitetssystemet

UCL’s kvalitetssystem. Kvalitetsarbejdets formål, processer og organisering

Vejledning til uddannelserne

Dokumentet indeholder vejledning og retningslinjer til uddannelsernes kvalitetsarbejde. Retningslinjerne er udformet til uddannelsesfaglige medarbejdere og ledere, der har ansvar for den lokale udmøntning af UCL’s kvalitetssikring.

Retningslinjerne specificerer kravene til kvalitetsarbejdet, herunder til ledelsesopfølgning og dialog, indenfor hvert enkelt af de kvalitetskriterier, der sikrer fælles retning i kvalitetsarbejdet på UCL’s  uddannelser, nemlig:

 • Rekruttering og optag
 • Planlægning og gennemførelse af uddannelse
 • Studiemiljø
 • Videngrundlag
 • Kvalitet i studieaktiviteter
 • Professionskompetence og professionsudøvelse

Vejledningen indeholder også links til mere uddybende beskrivelser af kriterierne.

Vejledning til uddannelsernes kvalitetsarbejde

Mere om UCL's kvalitetssystem
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.