Undervisningsmidler CFU

Få inspiration til undervisningen, lån læremidler og få adgang til vejledning, coaching og information om læremidler, pædagogik, læringsteknologi m.v.
Vores praksisnære tilbud retter sig mod undervisere i grundskolen og i ungdoms- og voksenuddannelserne, skoleledere og kommuner.

Se inspirations-katalog med kurser og videreuddannelser målrettet lærere – forår 2019.

Se inspirations-katalog med kurser og videreuddannelser målrettet lærere – efterår 2019.

Tværfaglige sider – information og inspiration til din undervisning
Den Internationale Dimension

Information og inspiration fra CFU’s pædagogiske konsulenter om at inddrage den internationale dimension i undervisningen. Hjælp til at finde partnerskoler, projekter m.v.

Specialpædagogik og Inklusion

Information og inspiration om specialpædagogik og inklusion fra CFU’s pædagogiske konsulenter.

It og Medier

Information og inspiration fra CFU’s pædagogiske konsulenter om folkeskolens tværgående emne ‘It og medier’ og læringsteknologi i undervisningen.

Pædagogisk Læringscenter

Information og inspiration til udvikling af skolens pædagogiske læringscenter. Hold dig orienteret om relevante kurser, lovgivning, retningslinjer m.v.

Kontakt
Center for Undervisningsmidler

63 18 30 00
cfu-post@ucl.dk

Telefontid
Mandag – torsdag 07.30-15.30
Fredag 07.30-15.00

Udlånssamling og Informationssamling

63 18 33 08
cfu-udlaan@ucl.dk

Åbnings- og telefontid
Mandag – torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-14.00

Kurser

63 18 30 00
cfu-kursus@ucl.dk

Telefontid
Mandag – torsdag 8.00-15.00
Fredag 8.00-14.00

CFU’s pædagogiske konsulenter

Faglig pædagogisk vejledning til lærergrupper, teams, fagudvalg m.v.
Kontakt os for en aftale med en af vores konsulenter.