Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Vi udvikler for tiden på vores nye hjemmeside og du vil i en periode kunne tilgå indhold både her og på vores nye hjemmeside.

Gå til det nye ucl.dk
×

Om CFU's informationssamling

Informationssamlingen indeholder stort set alle danske læremidler til undervisning i skolen og på ungdomsuddannelserne. Materialerne er til inspiration og orientering.

Gå direkte til søgning og booking på mitCFU.dk – kræver UNI-login

Læremidler til folkeskole og ungdomsuddannelser

Informationssamlingen indeholder stort set alle danske læremidler til:

  • Folkeskoler
  • Gymnasier
  • Andre ungdomsuddannelser

Muligheder i informationssamlingen

Informationssamlingen omfatter læremidler lige fra de trykte over konkrete til digitale.

  • Stort set alle undervisningsmidler udkommet på danske forlag.
  • Digitale læremidler.
  • Film.
  • Konkrete materialer – fx projektorer, gps’er, videoudstyr og rekvisitter til idrætsundervisningen.

Læremidler i informationssamlingen er beregnet til din egen inspiration eller til orientering af dit faglige team fx i forbindelse med planlægning af indkøb til din skole. De må ikke anvendes i undervisningen.

Bestil online eller besøg vores udstillinger

Du kan søge og reservere vores materialer online via læremiddelportalen mitCFU.dk.

Materialerne bliver leveret til din skole/dit uddannelsesbibliotek.

Du kan også besøge vores afdelinger i Odense og Vejle, hvor du kan se materialerne og lade dig inspirere af vores udstillinger. De fleste titler kan du låne med hjem.

Søg i informationssamlingen på mitCFU.dk – kræver UNI-login
Om distribution af læremidler

Husk sundhedskortet når du besøger os

Når du besøger afdelingerne, skal du huske at have det gule sundhedskort med.

Du skal bruge sundhedskortet ved selvbetjeningsmaskinerne, og hvis du vil have adgang til trådløs internetforbindelse.

Landsdækkende aftale

CFU anskaffer materialer til sin informationssamling i henhold til Informationsaftalen –  en aftale mellem Professionshøjskolerne i Danmark, Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Desuden rummer samlingen et pædagogisk/metodisk bibliotek, bestående af faglitteratur.

Vi kasserer læremidler i henhold til forlagenes kassationslister over udgåede materialer.

Informationsaftalen – se den gældende aftale med forlæggerne om læremidler i informationssamlingen. – 5 sider

Ofte stillede spørgsmål Fold alle ud
Hvor ser jeg min lånestatus?

Du logger på mitcfu.dk med dit UNI-login.
Gå til fanen ’Mine materialer’. Vælg derefter om du vil se status på digitale materialer, fysiske materialer eller køb af dvd’er.
Her kan du også genudskrive følgesedler for lån i Udlånssamlingen – vælg titel under ’Fysiske materialer’ og derefter ’Følgeseddel’. Eller forny et lån – i fanen ’Fysiske materialer’ bruges indgangen ’Forny et lån’.

Hvornår leverer CFU bookede læremidler til min skole?

CFU’s køredage kan ses på mitCFU.dk – Kræver Uni-login.

Her kan du se, hvornår  vi leverer og afhenter læremidler på din skole.

1.       Åbn mitCFU.dk
2.       Under ’Funktioner’ vælger du  ’Min institution’. –  Du kan nu se, hvordan og hvornår din skole betjenes..

  • Din institution betjenes af CFU hver torsdag’ – beskeden betyder, at din skole har en fast køredag med besøg alle skoleuger.
  • Din institution betjenes torsdag, hvis der er materialer, CFU skal levere eller afhente’ – betyder at din skole  ikke har fast kørsel, men at I skal skrive en mail til jagn@ucl.dk og bede om afhentning! Du skal kontakte os senest 2 dage før køredagen.
Hvad sker der, hvis jeg ikke afleverer til tiden?

CFU har en rykkerprocedure som i sidste ende kan udløse en faktura på et erstatningsbeløb + administrationsgebyr.
Se vores rykkerprocedure.

Jeg flytter skole – hvad gør jeg i forhold til CFU?

Så skal du huske at give CFU besked om flytningen inden du booker og reserverer materialer.
Mail til os eller ring på 6318 3308.

Hvordan skifter eller tilføjer jeg min e-mailadresse?

Log dig på Dantek Booking med dit UNI•Login. Klik på ’Mine bookinger’ og vælg fanebladet ’ UNI•Login’.
Du har nu adgang til at ændre e-mailadressen i det nederste felt.
Afslut med ’Gem’.

Hvorfor må jeg ikke bruge informationsmaterialer i undervisningen?

Materialerne i informationssamlingen er stillet til rådighed fra forlagenes side og skal bruges til din orientering om materialer og/eller som inspiration til din undervisning eller skolernes køb af materialer. Skal du bruge materialer til din klasse, skal de lånes fra vores udlånssamling.

Hvorfor må jeg ikke låne flere eksemplarer af den samme titel?

Lån fra vores informationssamling er personlig, så du kan ikke låne et eksemplar til dig og et til din kollega. 

Hvor mange materialer må jeg låne?

Du må låne max. 100 titler ad gangen. Det skønnes, at du ikke kan nå at gennemse flere eksemplarer på en normal periode (4 uger).

Hvorfor kalder I det "at booke" og "at reservere"? - jeg vil bare låne.

Når du booker, beslutter du både, hvor mange eksemplarer du skal have, og start- og slutdatoer for udlånsperioden. Det gør du i udlånssamlingen. I informationssamlingen reserverer du. Et eksemplar vil blive sendt til dig, lige så snart det er ledigt. Du kan ikke reservere materialet for en bestemt periode.

Jeg bor i Odense og arbejder på en skole i Korsør. Må jeg godt benytte mig af CFU i Odense? - det er meget nemmere end at køre til Vordingborg.

Ja og nej!  Du kan komme i vores informationssamling og orientere dig om læremidlerne, men du kan ikke låne. Årsagen er, at dit UNI•Login registrerer dig som bruger hos CFU Sjælland.

Når du har gennemset læremidlerne, kan du få hjælp af vores personale til at reservere og/eller booke dem i dit eget CFU – så bliver de kørt til din skole.

Hvorfor må jeg ikke købe kasserede materialer?

Materialerne i informationssamlingen er overvejende indgået gennem informationsaftalen med forlagene, og det er forlagene, der ejer materialerne. Derfor må CFU ikke sælge dem efter kassation. Informationsaftalen

Kan jeg selv forny materialerne?

Det kan du godt, hvis ikke der er reservationer på materialet. Du skal logge dig ind på mitcfu.dk med dit UNI•Login.
Gå til fanen ’Mine materialer’ – derefter ’Fysiske materialer’. Brug derefter indgangen ’Forny et lån’.
Det er bedst at forny sine materialer, et par dage før lånetiden udløber. Systemet forlænger lånetiden yderligere 4 uger fra fornyelsesdatoen.

Hvordan bliver jeg låner hos CFU?

Log dig på Dantek Booking med dit UNI•Login. Så bliver du automatisk oprettet som bruger.

Hvis du har problemer med at logge på, eller hvis det viser sig, at du er tilknyttet en forkert institution, skal du kontakte it-administratoren på din institution.

Information om UNI-login på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Information om informationssamlingen
Øvrige kontaktpersoner i informationssamlingen
Besøg informationssamlingen

Åbningstider
mandag-torsdag: 8-16
fredag: 8-14

Telefon
63 18 33 08

CFU i Odense
UCL Campus Odense
Niels Bohrs Allé 1
Blok D, 1. sal
5230 Odense S
Google Maps

CFU i Vejle
Vestre Engvej 51c
7100 Vejle
Google Maps

E-mail: cfu-post@ucl.dk

Ferier og lukkedage

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.